27 October, 2010

Done out in pink fishnet.

За начало искам да кажа, че обожавам мрежата от шаблона m57. По тази причина реших да си направя още един конадикюр с нея. За разлика от предния път, този конадикюр ме затрудни и се мъчих с него до един часа през нощта. Първият проблем беше, че си лакирах всичките нокти с един цвят по един и същи начин, а бях решила да направя различни безименни пръсти. Затова трябваше да им махна лака и да ги лакирам по начина, по който исках. След това направих най-доброто си печатане до сега и после реших да сложа печат панделка върху палците, но успях да размажа панделките и се наложи да направя палците си още веднъж. За съжаление второто печатане беше провал и затова трябваше да ги лакирам и печатам за трети път. Третият път също не беше много сполучлив. Въпреки това ги оставих по този начин, защото осъзнах, че е станало един часа през нощта. Ето го и конадикюра:
....

I want to start with saying that I love the fishnet design in m57. For that reason I decided to do another konadicure with this design. This konadicure was really challenging for me and I struggled with doing it until 1 am. My first problem was that I decided to do different ring fingers but I forget that and I polished them with the same way like the others. Then I removed the polish and polished the ring fingers for the second time the way I wanted. After one excellent stamping I decided to stamp a ribbon on my thumbs, but I smudged them and I had to do the thumbs again. But the second stamping on my thumbs was disaster and I had to do them for the third time and again the stamping wasn't that good. Anyway I realized that it is 1 am. So I left my thumbs that way. So here it is:


Забравих да спомена, че успях и да размажа един от печатите на безименния ми пръст. Ето и какво използвах:

Шаблони: m57 (за любимата ми мрежа), m71 (за безименните пръсти)
Лак: OPI Done Out In Deco
Лакове за печати: Konad princess nail polish - Dark Purple, Konad special nail polish - перлено розов.
....

Oh and I forgot to mention that I smudged one of my ring finger designs. So this is what I used:

Image plates: m57 (my favorite fishnet design), m71 (for my ring fingers)
Color of the nail polish: OPI Done Out In Deco
Stamping polishes: Konad princess nail polish in Dark Purple, Konad pink pearl special nail polish.

Отново всички снимки могат да се видят в реален размер като се изберат с мишката.
....

Again all pictures are click-able for more detailed image.

Posted by Nynaeve with a lot of smiles!
...

No comments:

Post a Comment