31 August, 2010

My golden-greenish mood. Златно-зеленикакво настроение.

Today looks like the fall is coming and my manicure is inspired of the colors of the trees outside. It's not yet cold but the gold is everywhere and especially around the green leaves in the trees. This is my golden-greenish manicure:

Тези дни все повече се усети идването на есента и това ме предразположи да си направя маникюр, който да отговаря на есенното ми настроение и цветовете по дърветата. Все още не е студено, но пък златното е навсякъде и особено около зелените листа на дърветата. Ето това е моят златно-зеленикакъв маникюр:

Конад m73

The base color is art de Lautrec 415 (just number without a name) and for stamping with konad plait m73 I used Golden Rose Nail Art 108 (just number without a name).

Основата е на art de Lautrec 415, а за печатането e използван шаблон m73 и Golden Rose 108.

So, If there is someone who ever looks at this blog and this one is you I want to ask. What is the thing you want to read here about, that I missed. Do you want more information about what inspires me or what products I use or something like this, please write me in the comments. And another thing - do you like the late summer when everything reminds you that the fall is coming?

Ако има хора, които четат този блог, то аз имам въпрос към Вас. Какво бихте искали да прочетете тук, което аз пропускам. Искате ли информация за това какво ме вдъхновява или какви продукти използвам или нещо подобно, моля ви кажете ми какво ви интересува и ще го опиша. Също така искам да знам харесвате ли късното лято, когато всичко започва да ви подсеща, че есента наближава?