18 October, 2010

Awesome giveaway from Konadomania. Страхотно раздаване от блога Konadomania.

Konadomania раздава страхотни неща поради това, че блогът е събрал 700 последователи. Тук може да се разгледат нещата, които се раздават и да се участва в раздаването. В действителност обожавам този блог. За мен той е доста вдъхновяващ. Също така маникюра на момичето е много красив. Това определено е един от любимите ми блогове с Конад тематика. Тъй като съм фен на Конад ето и снимка на част от наградите, които се раздават.
....

Konadomania is giving away some awesome stuffs because the blog reached 700 followers. You can enter and check this giveaway here. I actually love this blog. It is so inspiring. And the nails of the girl are so beautiful. This is definitely one of my favorite Konad related blogs. I'm a Konad fan so I'll show picture of the Konad related stuff:Това е от мен!
....

So that's all!

Posted by Nynaeve with a lot of smiles!

No comments:

Post a Comment