10 March, 2012

Updated image plate collection. Обнвена страница с колекцията ми от Конад шаблони.

Току що обнових страничката с колекцията ми, ако ви е интересно може да я прегледате - http://exsmokernynaeve.blogspot.com/p/my-konad-image-plate-collection.html
....

Hi! I just have updated my page with my Konad image plate collection - http://exsmokernynaeve.blogspot.com/p/my-konad-image-plate-collection.html.

No comments:

Post a Comment