02 May, 2011

I'm back! Завърнах се!

Завърнах се! Трябваше да занемаря блога за месец, защото започнах нов проект, а пък имах и текущ проект, така че се наложи отново да се работи извънредно. Но сега съм тук! Планирала съм много нови маникюри да ви покажа. Днес само ще сложа снимки на някои от новите ми придобивки.
....

I'm back! I had to make a month break because I started new project and I have one current project so there was several extra working ours. But now I'm back. I have many manicures to come. Today I'm just going to show you some of my new nail polishes.


Пробвах всеки един от лаковете и също така ги използвах за база на конадикюри. Чакат ви снимки и видео клипове на лакове и рисунки върху нокти.
....

I tried every one of them and I used them for konadicures. So stay tuned for many photos and also videos with konadicures and nail art. :o).

Posted by Nynaeve with a lot of smiles!

No comments:

Post a Comment